หมวดหมู่

ตัวกรอง

 1. 0024
 2. Amex
 3. Avico
 4. Bianca
 5. Bolla
 6. Chandelier
 7. Chesire
 8. Cloche
 9. Cupola
 10. เส้นศูนย์สูตร
 11. Flute
 12. ฟอนทานา
 13. Globo Di Luce
 14. Huna
 15. Igloo
 16. Kenji
 17. Lampara
 18. Meridiano Grade
 19. Nobi
 20. ปัลลินา
 21. Pangen
 22. Parola
 23. ไพน์โคน
 24. Scintilla
 25. Sepertine
 26. เซตาเระห์
 27. Sillabone
 28. Tubo
 29. Velo

ใหญ่
ปานกลาง 
เล็ก
ขนาดใหญ่พิเศษ 
ขนาดใหญ่พิเศษ

01. ห้องนั่งเล่น
02. ห้องนอน
03. ห้องอ่านหนังสือ
04. สำนักงาน 
05. ห้องสมุด 

โคมไฟแขวน

0024

Amax

Avico

Bianca

Bolla

Cloche

Cupola

เส้นศูนย์สูตร

Flute

Globo Di Luce

Huna

Igloo

เมอริเดียโน

pangen

parola

pinecone

Serpentine

Setareth

Silabone

Tubo

Velo